ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.29 อุบลราชธานี

ภาพการอบรม Sony Vegas Pro ปี 2560

ใส่ความเห็น

อบรม Sony Vegas Pro ปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Sony Vegas Pro
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาพถ่ายโดย ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ)

หากต้องการภาพถ่ายเพื่อนำไปอัดขยายติดต่อขอไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการใส่ลายน้ำ และลดขนาดภาพ ได้ที่ kruoat@hotmail.com

โฆษณา

ผู้เขียน: ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s