ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.29 อุบลราชธานี

เกี่ยวกับ….

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี

ที่ตั้ง   โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบข่าย  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานศูนย์  นายศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
รองประธาน   นางสาวพชิรา  บุญปัญญา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
เลขานุการ     นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s